Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm nếu để cò đất lộng hành tại 3 đặc khu

Khi khách hàng đốt đuốc tìm chủ đầu tư uy tín
“Sóng” hạ tầng bất động sản ở khu Nam Sài Gòn
Chung cư hiện đại đi tìm lời giải bài toán an toàn
Thủ tướng chỉ đạo, cần có giải pháp mạnh và hữu hiệu để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, rừng, môi trường và thi công, ngăn chặn hiện trạng chuyển nhượng đất đai và thi công trái phép đang diễn biến phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo ở buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thông báo nêu rõ, để bảo đảm thực hiện lộ trình đã được đề ra, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề và cấp bách, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, cơ quan mình quản lý, độc đáo đối có 1 số nội dung.

Cụ thể, khẳng định và quán triệt quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ có tư duy thống nhất, mạnh dạn xây dựng 1 thể chế đột phá, tạo động lực phát triển cho 3 đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Quá trình hoàn thiện dự thảo luật phải tuân thủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, tiếp tục cập nhập số liệu mới nhất, xác định rõ lợi thế so sánh khu vực và quốc tế, đánh giá kỹ lưỡng tác động trong ngắn hạn và lâu dài, có tầm nhìn dài hạn để hoạch định chính sách, nhất là chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược và chọn lựa phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp có xu hướng phát triển của địa cầu, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực ở của từng địa phương. Một số vấn đề cụ thể trong Luật được xây dựng theo hướng giao cho Chính phủ điều chỉnh để chắc chắn tính linh hoạt.

Thể chế, chính sách ở các đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo không trái có Hiến pháp, phù hợp có các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham dự; có tính nổi bật, thông thoáng, nhất quán, ổn định lâu dài, có tính tranh giành toàn cầu gắn có có bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và cân bằng lợi ích của nhà nước, người dân và công ty; cần tiếp thu có chọn lựa các ý kiến đóng góp và giải trình nghiêm ngặt, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối có các cơ chế, chính sách cụ thể (ưu đãi đầu tư, tài chính, ngành nghề kinh doanh…).

Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ phải có sự dự kiến kỹ để bảo đảm khi Luật có hiệu lực thì hệ thống chính quyền ở các đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo có thể vận hành ngay, không để dao động trống trong quản lý Nhà nước khi Luật có hiệu lực. Xác định rõ mô hình tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể của chính quyền đặc khu, các cơ quan quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, ngoại giao, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước… Quy định về tổ chức bộ máy theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ thẩm quyền và nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn giao quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đặc khu, có cơ chế, chính sách để thu hút người có năng lực tới làm việc ở các cơ quan chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo.

Quy định về tổ chức bộ máy đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ thẩm quyền và nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu, có cơ chế, chính sách để thu hút người có năng lực tới làm việc ở các cơ quan chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo.

Vân Đồn, Quảng Ninh
Huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan căn cứ ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp thứ 23 và ý kiến tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo để phối hợp có các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo; căn cứ yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở văn bản số 259/UBTVQH14-PL ngày 4/4/2018 xây dựng Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo, trình Chính phủ cho ý kiến ở Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 để kịp báo cáo Quốc hội ở kỳ họp thứ 5; trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể của Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan (dự thảo Quyết định kèm theo bảng phân công chi tiết các nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành đối có từng thành viên Ban Chỉ đạo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 10/5/2018.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương tiếp thu ý kiến tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo, sớm trình Hội đồng thẩm định và thực hiện các thủ tục để kịp trình Quốc hội cho ý kiến cùng có việc thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo ở Kỳ họp thứ 5; đồng thời hoàn thiện các đề án và dự thảo nghị quyết khác liên quan đến thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc các huyện Vân Đồn, Vạn Ninh, Phú Quốc khi thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo và đảo Thổ Chu.

Có biện pháp mạnh và hữu hiệu để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang phối hợp có Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các Đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo để Hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến kịp công đoạn trình Quốc hội; chủ động dự kiến, triển khai các công việc trước và sau khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo được Quốc hội thông qua; tập trung xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, chất lượng để thu hút đầu tư và bảo đảm sự phát triển lâu dài của đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo. Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kể cả nhân lực quản lý và chuyên môn đối có các ngành nghề được xác định là ưu tiên phát triển. Quan tâm vấn đề chọn lựa nhà đầu tư chiến lược vào các đặc khu.

Bên cạnh đó, có biện pháp mạnh và hữu hiệu để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, rừng, môi trường và xây dựng, ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai và xây dựng trái phép đang diễn biến phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn, bảo đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tiếp diễn tình trạng trên.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan (Công an, Quân đội, Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương các đoàn thể…) dự kiến mọi công việc cần thiết, sớm giải đáp cụ thể các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, vận hành… chủ động dự kiến để có thể triển khai thực hiện ngay khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo có hiệu lực và các Đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo khi được thông qua.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp có các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các tầng lớp nhân dân theo hướng tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội; xử lý trường hợp thông tin không chính xác, sai sự thật.

Như Chính

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0