Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Cuộc chiếm lĩnh đầy thuyết phục của Regent Residences Phu Quoc
Nhà đầu tư Đức, Hà Lan muốn làm dự án đô thị thông minh
Bất động sản TP.HCM: Nguồn cung sụt giảm
Thủ tướng Chính phủ chấp nhận việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp có 1 số cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; trên cơ sở đây, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch chung thi công.

Trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm thi công và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I vào các năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề thi công tỉnh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành 1 trong các trọng tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội có trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – nghiên cứu kỹ khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic có chất lượng cao, đồng thời trở thành 1 đầu mối giao lưu, trọng tâm du lịch văn hoá, đào tạo – nghiên cứu kỹ khoa học, phát triển bền vững có đặc trưng văn hóa – sinh thái – tri thức…

Như Chính

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: