Đổi mới phương pháp định giá đất bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi

Kiến tạo cơ hội hợp tác mới trong ngành vật liệu xây dựng
“Lĩnh vực công nghệ sẽ lấp đầy 1/4 diện tích văn phòng tại Đông Nam Á vào năm 2030”
“Ngôi làng Pháp” đầu tiên xuất hiện tại Bắc Trung Bộ
Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ ngành tìm hiểu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản giải đáp thi hành theo hướng đổi mới nội dung, điều kiện tiến hành biện pháp định giá đất cụ thể để bảo đảm ích lợi cho người có đất thu hồi.

Vừa qua, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thủy – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có chất vấn về các bất cập trong công tác quy hoạch chính sách bán hàng thu hồi đất, công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư. Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết: Chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm có phương châm phải bảo đảm có chỗ ở, ổn định cuộc sống, sản xuất và công bằng đối có người có đất thu hồi.

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản giải đáp thi hành đã quy định qui định bồi thường về đất theo hướng người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bồi thường bằng đất, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền, giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi ở thời điểm chọn lọc thu hồi đất; việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nhằm chắc chắn sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất; bổ sung quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối có trường hợp thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải lưu thông chỗ ở; quy định hỗ trợ tái an cư đối có trường hợp số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị 1 suất tái an cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái an cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất; quy định thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi và trách nhiệm chi trả tiền chậm chi trả.

Qua theo dõi kết quả thực hiện ở địa phương cho thấy, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã bảo đảm tốt hơn ích lợi của người có đất thu hồi; khiếu kiện khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư đã giảm hơn nhiều so có thời điểm trước Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư vẫn còn 1 số tồn ở, bất cập như việc xác định giá đất tính bồi thường chưa thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc; việc bồi thường, hỗ trợ vẫn còn chưa đầy đủ, chưa đúng đối tượng theo quy định…

Để khắc phục 1 số tồn ở, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục tìm hiểu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản giải đáp thi hành theo hướng đổi mới nội dung, điều kiện tiến hành biện pháp định giá đất cụ thể để bảo đảm ích lợi cho người có đất thu hồi; kiểm soát nghiêm ngặt làm việc của các tổ chức có công dụng giải đáp xác định giá đất, cá nhân hành nghề giải đáp xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình tổ chức ở các địa phương.

Như Chính

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: