Hà Nội: Đến 2020, đất đô thị chiếm gần 13% diện tích

Lãi suất tăng, người vay mua nhà bắt đầu… lo lắng
Tìm hiểu nhu cầu thiết kế spa hiện nay đầy đủ thông tin
Regent Trùng Khánh (Trung Quốc) – Ốc đảo an nhiên giữa dòng chảy hiện đại
Chính phủ vừa ban hành một vài Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 3 địa phương: Thành phố Hà Nội, thành thị Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 thành thị Hà Nội có 174.429 ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93% qui mô đất toàn thành thị; đất phi nông nghiệp là 159.716 ha, chiếm 47,55; đất thành thị 43.573 ha, chiếm 12,97%.

Đến năm 2020 thành thị Hải Phòng có 71.805 ha đất nông nghiệp, chiếm 45,76% qui mô đất toàn thành thị; đất phi nông nghiệp là 83.249 ha, chiếm 53,06%; đất khu kinh tế 22.540 ha, chiếm 14,37 %; đất thành thị 35.402 ha, chiếm 22,56%.

Với tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020 tỉnh có 896.811 ha đất nông nghiệp, chiếm 91,67% qui mô đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 74.987 ha, chiếm 7,66%; đất chưa sử dụng 6.536 ha, chiếm 0,67%; đất thành thị 81.495 ha, chiếm 8,33%.

Chính phủ đề nghị UBND 3 địa phương trên xác định ranh giới và công khai qui mô đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa một vài khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành thị, dịch vụ có một vài khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách bán hàng, một vàih thức thích hợp để giảm giá thành sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa một vài khu vực.

Bên cạnh đây, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; tổ chức quản lý, giám sát nghiêm ngặt quỹ đất được quy hoạch phát triển thành thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục hiện trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở có đất thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và một vài đề nghị về bảo vệ môi trường…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời một vài vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có một vài trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý một vài trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Như Chính

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0