Hà Nội yêu cầu xem xét thu hồi gần 400 dự án để đất hoang hóa

Định hướng đúng, hình thức BT sẽ là động lực phát triển hạ tầng
Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng rà soát dự án Khu đô thị Công viên Châu Á
Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được đưa vào vận hành một phần
UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận huyện, thị xã. Đối có các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì tham khảo, đề xuất thu hồi.
1
Thành phố Hà Nội đề nghị các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì tham khảo, đề xuất thu hồi

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cề việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn đô thị.

Theo đây, UBND đô thị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện việc giám sát, phân tích đầu tư các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn đô thị theo quy định, có kế hoạch định kỳ kiểm tra các dự án sau khi đã được UBND đô thị phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chúng nhận đầu tư.

Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận huyện, thị xã, trong đây 1 số quận, huyện có số dự án chậm nhiều là Hoài Đức có 51 dự án; Mê Linh 50; Nam Từ Liêm 48; Hoàng Mai 25; Bắc Từ Liêm 23 dự án…

Đối có các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định của Luật Đầu tư để tham khảo, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định; báo cáo UBND đô thị trong quý IV/2018.

Đối có các dự án đã thực hiện thu hồi đất, giao đất nhưng chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý III/2018, báo cáo UBND đô thị để giao Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư không tham khảo, đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối có các dự án chậm triến khai, chủ đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đất đai; đề nghị các chủ đầu tư cam đoan thực hiện dự án đúng công đoạn, chấp hành việc ký quỹ thực hiện dự án và xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

UBND TP cũng đề nghị khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất đối có các dự án đã có chọn lọc thu hồi, bãi bỏ chọn lọc giao đất, cho thuê đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng thích hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương đã đi vào hoạt động các thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng thích hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối có 38 dự án vi phạm đã có chọn lọc thu hồi, bãi bỏ chọn lọc giao đất, cho thuê đất…

UBND đô thị cũng đề nghị sở, ngành liên quan và địa phương phải thống kê, xác định chính xác các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai để phân loại, có phương pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng có đây, đôn đốc, đẩy nhanh công đoạn triển khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn đô thị, sớm đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch, bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đây, thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án ở các dự án không triển khai, để hoang hóa lâu ngày, chủ đầu tư không bảo đảm năng lực thực hiện dự án, vi phạm các quy định của Luật Đất đai để lập phương án sử dụng theo quy hoạch, quy định và bảo đảm hiệu quả sử dụng đất.

Thông qua việc thực hiện kế hoạch để tham khảo, đề xuất và có phương pháp khắc phục các bất cập về cơ chế, chính sách bán hàng trong công tác quản lý sử dụng đất đai không còn thích hợp có thực tiễn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định của pháp luật đất đai đối có các cơ quan tổ chức quản lý nhà nước về đất đai, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách.

Thu Trang

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: