Muốn có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cần đáp ứng điều kiện gì?

Nam Long, Nishi Nippon Railroad, TBS Group và Tân Hiệp hợp tác đầu tư Waterpoint giai đoạn 1
Những lưu ý thiết kế Những lưu ý nội thất thẩm mỹ viện chuyên nghiệp
Resort cao cấp Azerai Cần Thơ chính thức ra mắt
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc một vài lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đây, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề làm việc thi công đã được quy định ở Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư thi công.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề làm việc xây dựng. Cụ thể, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

1- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động ở Việt Nam đối có người nước ngoài và người Việt Nam an cư ở nước ngoài.

2- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và bí kíp tham dự công việc phù hợp có nội dung yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề như sau: Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian bí kíp tham dự công việc phù hợp có nội dung yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên; hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian bí kíp tham dự công việc phù hợp có nội dung yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm trở lên); hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian bí kíp tham dự công việc phù hợp có nội dung yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên đối có cá nhân có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm trở lên); từ 3 năm trở lên đối có cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (quy định cũ là 5 năm trở lên).

3- Đạt yêu cầu sát hạch về bí kíp nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Nghị định bổ sung quy định thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề làm việc xây dựng. Cụ thể, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III; tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định ở Nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp.

Nghị định cũng bổ sung quy định các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề làm việc xây dựng. Cụ thể, chứng chỉ hành nghề làm việc xây dựng của cá nhân bị thu hồi khi thuộc 1 trong các trường hợp: Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định ở (1) nêu trên; giả mạo pháp lý trong hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho vay, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Như Chính

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: